آغاز بازسازی خانه تاریخی نایل

هفته گذشته خبر تخریب خانه تاریخی نایل در اصفهان منتشر شد. این خانه تاریخی به گفته مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی در دوره پیش از صفویه بنا شده بود اما به درخواست ساکنان محله طوقچی با همکاری شهرداری اصفهان به بهانه تعریض مسیر تخریب شد. معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی نیز پس از انتشار این خبر اعلام کرد که این خانه باید عین به عین مانند گذشته بازسازی شود. خانه تاریخی نایل یکی از بناهای ثبت ملی شده کشور بود که در دوره مغول‌ها بنا نهاده شد.

اکنون فریدون‌الله‌یاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان براساس آنچه روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی آن استان اعلام کرد، خبر داده است که با گذشت کمتر از یک هفته از تخریب خانه تاریخی نایل اصفهان در نیمه‌شب پنجشنبه گذشته، با اقدامات صورت‌ گرفته از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان، مرمتگران برای بازسازی این خانه تاریخی در محل استقرار یافتند.

او همچنین در زمینه چگونگی مرمت این خانه تاریخی گفت: کارگاه مرمت هم‌اکنون از ۲بخش تشکیل شده به‌گونه‌ای که در مرحله اول مرمتگران تحت نظارت کارشناسان ارشد سازمان و همچنین واحد امانی اداره‌کل نسبت به بازیابی عناصر باقی مانده از این خانه تاریخی اعم از مصالح و تزیینات اقدام می‌کنند.

الله‌یاری همچنین در رابطه با دومین مرحله بازسازی خانه تاریخی نایل اصفهان افزود: دومین مرحله عملیات مرمت که همزمان با مرحله اول صورت می‌‌گیرد، شامل استقرار پیمانکارانی از مرمتگران میراث فرهنگی در محل خانه تاریخی نایل است که از روز گذشته این استقرار آغاز شده است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان همچنین درخصوص مباحث علمی مربوط به بازآفرینی این خانه تاریخی تأکید کرد: کارشناسان ارشد این اداره کل تمامی اسناد و مدارک ثبتی اعم از نقشه‌ها و تصاویر موجود را بررسی کرده‌اند و پس از بازیابی مصالح و تزیینات موجود خانه تاریخی نایل عملیات مرمت این بنا آغاز شده است.


Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/details/391122