ابراهیم حقیقی | مشق‌های خط نخورده برای بار سوم

“مشق های خط نخورده”  خاطرات کودکی ابراهیم حقیقی است که در این کتاب منتشر شده است.

“مشق های خط نخورده” در ۱۶۷ صفحه و با ۲۸ خاطره از این هنرمند از سوی “نشر مرکز” منتشر شده است.

ابراهیم حقیقی در ابتدای این کتاب اینچنین نوشته است:

قصه هایی که پیش رو دارید
می توانید یک به یک بخوانید
پی در پی، از وسط یا آخر، فرقی نمی کند.
همه مشق های خاطرات اند برای دل خود.
هر کدام را غلط گرفتید می توانید خط بزنید.


Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/details/391637