حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی
برگزار کننده: وزارت علوم تحقیقات و فناوری – دانشگاه صنعتی اصفهان
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: اصفهان

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس واقع در دانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و همکاری گروه های تربیت بدنی و فنی مهندسی دانشگاه های سراسر کشور در ۳۰ الی۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ در اصفهان برگزار خواهد شد. اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی  با توجه به رویکرد دوگانه، سعی دارد تا علاوه بر انتشار مقالات روزآمد در حیطه علوم ورزشی با همکاری محققین و علاقمندان به حوزه علوم ورزشی در ارسال مقالات ارزشمند خود به دبیرخانه همایش، ارتباطات کاربردی با علم فنی مهندسی با همکاری محققین و علافمندان به علوم فنی مهندسی، ایجاد نماید.


 


اهداف همایش:


ــ ارائه آخرین دستاوردها و تولیدات علمی حوزه علوم ورزشی


ــ ارائه آخرین دستاوردها و تولیدات علمی حوزه علوم فنی مهندسی با رویکرد علوم ورزشی


ــ ارائه آخرین دستاوردها و تولیدات علمی حوزه علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی


ــ ایجاد زمینه  ای برای جهت  دهی پژوهش های علوم ورزشی، علوم فنی مهندسی و پبشگیری


ــ بررسی موضوع آموزش در حوزه علوم ورزشی و علوم فنی مهندسی


ــ شناسایی زمینه  های تبدیل علم به ثروت در شاخه های علوم ورزشی و علوم فنی مهندسی


ــ شناسایی و معرفی تولیدات علمی حوزه علوم ورزشی در ایران و جهان


ــ تشویق و ایجاد انگیزه در پژوهشگران و نخبگان علوم ورزشی به انجام پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور


ــ توسعه گرایش های تخصصی علوم ورزشی


ــ استفاده از توانمندی‌های متخصصین حوزه علوم ورزشی و علوم فنی مهندسی در راستای ارتقاء بین رشته ای علوم


ــ ارتباط با مراکز تحقیقاتی مشابه


ــ گردهم آوری متخصصین و علاقمندان به دو حوزه علوم ورزشی و علوم فنی مهندسی


 


 


 

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-PETEC01.html