دعاى روز دهم رمضان

خدایا مرا در این ماه از متوکلانِ درگاهت،
برندگانِ دربارت
و مقربان محضرت قرار بده،
به احسانت اى نهایت همتِ جویندگان.

توکل

پس از ۹ روز دعا و درخواست‌های متعدد از خالق هستی، در روز دهم خواسته‌ها به قله و کمال خود رسیده و سخن از توکل، فوز و تقرب به میان آمده است.

در معانی‌الاخبار حدیث مفصلی از پیامبر گرامی‌اسلام نقل شده است که آن حضرت در باره توکل با جبرئیل مکالمه می‌کند و این حدیث شریف گویای آن است که توکل از بسیاری معارف دیگر همچون صبر، رضا، زهد، اخلاص و یقین بالاتر است.

لذا به جا است که بخشی از آن را برای فهمیدن معنای توکل و اهمیت آن در این جا ترجمه کنیم:

«جبرئیلع نزد پیامبرص آمد و عرض کرد: ‌ای رسول خدا خداوند تبارک و تعالی هدیه‌ای برایت فرستاده که به هیچ کس قبل از تو نفرستاده است. پیامبرص فرمود: آن هدیه چیست؟ جبرئیل گفت: صبر و بهتر از آن. گفتم: آن چیست؟ گفت: رضا و بهتر از آن. گفتم: آن چیست؟ گفت: زهد و بهتر از آن. گفتم: آن چیست؟ گفت: اخلاص و بهتر از آن. گفتم: آن چیست؟ گفت: یقین و بهتر از آن. گفتم: آن چیست‌ای جبرئیل؟ گفت: مدارج همه این‌ها از توکل است. گفتم: توکل بر خداوند عز و جل به چه معنا است؟ گفت: علم به این که غیر از خداوند، هیچ مخلوقی نه ضرر می‌رساند و نه نفع می‌دهد، نه چیزی می‌تواند عطا کند و نه از چیزی منع نماید، و این که انسان از مخلوق مأیوس باشد (و تنها امیدش به پرورگار باشد). پس وقتی بنده چنین باشد، برای احدی غیر از خدا عمل نمی‌کند، نه از احدی غیر خدا امید دارد و نه می‌ترسد، و از کسی غیر از خداوند طمعی ندارد. این است توکل….. »


Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/details/5456