۱۳۹۶/۱۲/۱۰

دیدار دست‌اندرکاران کنگره روحانی شهید صدوق گلپایگانی و ۳۷۲ شهید گلپایگان با رهبر انقلاب

Source Article from http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39070