چرا مقاله بنویسیم؟
اینکه بدانیم ارزش انجام دادن هرچیزی چقدر است، معمولا به ما کمک می کند تا احساس مثبتی در مورد برخی از کارهایی که قرار است انجام دهیم داشته باشیم. بنابراین ارزش نوشتن یک مقاله چقدر است؟ – مطرح شدن ایده های نو- میتوانید بیشتر در مورد این موارد بیاندیشید. این کار شما را مجبور میکند تا اهداف خود را طبقه بندی کنید. بعنوان حس اول، نوشتن، یک مرحله تعیین کننده است که به شما کمک می کند تا با ایده های نو و تجربیات جدید روبرو شوید. بدون این مرحله، دانستن چگونگی درک مسائل برای شما سخت تر است.
ایده ها، اطلاعات نو، یا هرآنچه در نوشتن مطرح است، درواقع مهارتهایی هستند که شما برای انجام دادن هرکاری لازم دارید. نوشتن مقاله تمرینی است برای اینکه شما این مهارتها را در خود پرورش دهید. چنانچه اکنون یک ترم تحصیلی است، شما میتوانید سطح توانایی نوشتن خود را طی گذراندن یک امتحان بسنجید. و فراموش نکنید که مقاله، بازبینی بسیار مفیدی از اطلاعات را فراهم می آورد.
درنهایت این راهنما برای شما شانس رسیدن به پشتیبانی یک استاد خصوصی را فراهم می آورد تا به شما چگونگی برقرار کردن رابطه با موضوع را بیاموزد. با استاد خصوصی خود، شما میتوانید نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید و انرژی خود را روی زمان متمرکز کنید. بنابراین شما میتوانید یک مقاله را بشکل مثبت بنویسید. این کتابچه بسیاری از قابلیت های یادگیری را در اختیارتان میگذارد.
مسیر متعارف کدام است؟
شما باید هرگونه نیاز برای نوشتن یک مقاله را بررسی کنید. چه مدت باید این بررسی طول بکشد؟ آیا این بررسی میتواند بصورت ویژه انجام شود؟ چنانچه پاسخ این سوالات را میدانید، به شما این پاسخ ها میتواند کمک کند تا احساس نزدیک تری با این موضوع پیدا کنید.

نوشتن بر اساس سخن شفاهی

نکته در این مرحله بیاد آوردن اختلاف بین رابطه برقرار کردن بوسیله  نوشتن و صحبت کردن است. شما باید کلمات را بادقت انتخاب کنید و جملات را بصورت کاملا واضح و پخته و بامعنی بیان کنید. بیاد داشته باشید که شما بعنوان یک خواننده نمیتوانید مفهوم جملات مشکوک و نامفهوم را براحتی درک کنید. بسیار مهم است که بعنوان یک مرحله خودتان بجای خواننده متن ، جملات را خوانده و تصور کنید که خواننده میتواند با آنچه مد نظر شما بوده است همراه باشد. هرگونه اهمیت در بیان کلمات، جملات و یا تاکیدات را باید درنظر داشت. و بعلت اینکه خواننده میتواند با تصور خود متن را دنبال کند، چنانچه لازم باشد نوشته باید جزئیات بیشتری را برای متمرکز کردن فکر خواننده و جلوگیری از انحراف فکری او در نوشتن مطرح کرد.
این موارد از اصول کلی است که شما برای نوشتن یک مقاله نیاز دارید. اکنون به مرحله بعدی میرویم.

۲٫ مسئله شما چیست؟
فهم مسئله

شما نیاز دارید تا کلمات استفاده شده در یک مسئله را بررسی کنید، تا مطابق با آن در واقع آنچه از شما خواسته شده است را انجام دهید. همچنین نیاز دارید تا فرضیات مطرح در پشت یک مسئله را بررسی کنید و پیچیدگیهایی را که در فرضیات یا طریقه مطرح شدن یک مسئله وجود دارد، را بفهمید. آیا موضوع مسئله نیاز به ارائه یک مرجع خاص برای ارائه یک جلوه مناسب از مسئله دارد؟ آیا تجربیات شخصی شما کافی است و تجربه کردن پیچیدگی نظریه ها آسان است- یا باید از دانش دیگران نیز برای فهمیدن منظور یک مسئله استفاده کنید؟

واژگان کلیدی
معمولا در این مرحله دانستن کلمات کلیدی و فکر کردن در مورد آنها و اینکه یک مسئله با بکار بردن چه کلماتی میتواند مطرح شود بسیار مفید است. جستجو برای کلمات حیاتی یا عباراتی که میتوانند حالت و ساختار پاسخی که شما برای سوال مطرح شده مینویسید را مشخص کنند، اهمیت دارد.در زیر  یک لیست از کلمات کلیدی که میتواند در یک مقاله یا در عنوان مقاله استفاده شوند ارائه شده است و ممکن است به شما کمک کند تا بفهمید که چه چیز در یک ماموریت از شما خواسته شده است.
برخی واژه ها که بطور مستقیم در سوالات مقاله نویسی استفاده می شوند:

مقایسه
بدنبال تشابه و اختلافات بین عبارات گشتن و دستیابی به یک جمع بندی قابل قبول.

وضوح
مرتب کردن تناقض ها براساس اختلافات موجود.

انتقاد
به شماامکان یک قضاوت درمورد شایستگی تئوری ها، یا ایده و نظرها یا درمورد درست بودن یک واقعیت را میدهد. قضاوت خود را با توضیح دادن یک رخداد یا دلایل پیدایش یک رخداد انجام دهید.
مشخص کردن و تعریف کردن
جفت و جور کردن معانی کلمات و عبارات. در اغلب حالات ممکن است لازم باشد تا تعاریف مختلف یا ممکن را بررسی و آزمایش کنید.

شرح و توضیح
یک شماتیک( نمونه) از جزئیات را ارزیابی و ارائه میکند.

بحث و گفتگو
نظریات را با ارائه یک بحث ارزیابی یا آزمایش میکند؛ وارسی کردن و مناقشه؛ دلایل و مخالفت ها را مطرح میکند. همچنین پیچیدگی ها را بررسی میکند.

ارزیابی
یک ارزیابی ارزش  چیزهارا از منظر درست بودن یا مفید بودن آن چیز انجام میدهد. و البته در درجات پایین تر شامل ایده و نظریات شخصی خودتان نیز میشود.

شرح دادن
تفسیر کردن و تشریح دلایل و نظریات.

توضیح دادن با مثال
استفاده از اشکال یا نمودار ها برای شرح دادن واضح تر موضوعات ، یا استفاده از مثال های مختلف برای بیان روشن تر.

تفسیر کردن
بیان معانی عبارات، بصورت واضح و روشن، معمولا در قضاوت کردن شما نیز استفاده می شود.

قضاوت کردن
نشان دادن زمینه های اضافی برای تصمیم گیری یا نتیجه گیری؛ پاسخ دادن به موضوعات اصلی مطابق با آنچه مورد نظر شما بوده است.

نمای کلی
یک مرز یا مقدمات اصلی را برای ارائه یک موضوع، حذف جزئیات  و تاکید روی موارد مهم و ساختاربندی و مرتب کردن عبارات ارائه میکند.

بازگو کردن
a. بیان کردن بصورت داستانی- در بررسی ها بسیار مفید است.
b. نشان دادن اینکه چگونه چیزهای مختلف با یکدیگر ارتباط دارند، و اینکه چه شباهاتی بین آنها وجود دارد یا اینکه چطور روی هم تاثیر می گذارند.

مرور
مطمئن شدن از بررسی دقیق از یک موضوع.
اظهار کردن و تصریح کردن
بیان کردن یک موضوع بطور مستقیم، صریح و واضح.
خلاصه کردن
ارائه یک ارزیابی مختصر درمورد نکات اصلی یک موضوع و رویداد، و حذف کردن جزئیات و مثال های غیر لازم.

تعقیب کرن
دنبال کردن یک فرایند یا تاریخچه یک موضوع مربوط به نقطه شروع و مرجع.

میدان دید یک مسئله
دونکته دیگر که باید به آنها اشاره کرد: شما نیاز دارید تا ببینید یک سوال از چند بخش تشکیل شده تا به قسمتهای مختلف سوال پاسخ دهید و بدانید به هریک از این بخش ها به چه میزان باید پاسخ داده شود. و دیگر اینکه محدوده موضوع چقدر است؟ در این مرحله خیلی مهم است که شما با یک تحقیق با انتهای آزاد روبرو نیستید. شما باید برای دستیابی به مواد مورد نیاز خود در یک نوشته قابلیت انتخاب داشته باشید و متن خود را با انتخاب موادی  که مربوط به سوالات مطرح شده است بنویسید.
سوال
یادآوری- چنانچه هنوز مطمئن نیستید، شما منابع دیگری نیز دراختیار دارید که ممکن است به شما کمک کنند-، شما از طریق صحبت با دانشجویان،استفاده از پایگاه مدیریت داده و سایر موارد نیز میتوانید آنچه در سوال خواسته شده است را پیدا کنید. چنانچه هنوز در شک و تردید هستید، از استاد خود سوال کنید. بعد از همه این مراحل، وی سوال را متناسب با دید شما و ارزیابی زمان، مجدد مطرح میکند. وقتی از این موضوع مطمئن شدید که در سوال از شما چه خواسته شده است، آماده اید تا به مرحله سوم و جمع آوری مواد  بروید.

۳٫ جمع آوری مواد
در جمع آوری مواداین مهم است که داده ها مرتبط و وابسته باشند. اما چگونه این کار را باید انجام داد؟ بدست آوردن یک کتاب که مفید باشد آسان است. این کار میتواند بصورت یک سرگرمی انجام شود و شما ممکن است چیزهایی را طی انجام دادن آن یاد بگیرید. اما این کار به شما کمک نمی کند تا مقاله خودتان را بنویسید.
معمولا این کار کمک میکند تا با سرعت بیشتری در این مرحله آنچه سوال مطرح شده و باید انجام دهید را بدانید. امکان دارد این کار فراتر از خواسته های  شما باشد ولی کمک میکند درمورد یک موضوع سخت ترین مراحل را پشت سر گذارید. همچنین ممکن است شما را در یک مسیر مطمئن هدایت کند.

سوالها- خواندن هدفمند
شما باید هدفمند و سیستماتیک یک مطلب را بخوانید و طبق سوالی که شروع به کار بر روی  آن کرده اید آنرا فرموله کنید. موضوع نوشته را مجدد بررسی کنید و سوالات کمی را بنویسید که نیاز به پاسخ دادن به آنها را دارید و باید آنها را پوشش دهید. همانطور که میخوانید، سوالات خاص بیشتری برای شما مطرح خواهد شد، که میتوانید بدنبال جواب آنها باشید. یک محدودیت برای چگونگی تحقیق کردن درمورد آنچه میتوانید انجام دهید وجود دارد، بنابراین از پیدا کردن پاسخ اولین سوال مطمئن شوید و سپس به سوال دوم بروید.

زودتر شروع کنید

این ایده خوبی است که هرچه زودتر یک کار را شروع کنید. ابتدا فکر کنید و سوالات بعدی را تا حد ممکن بعد از اینکه سوالهای پیش آمده را بررسی کردید فرموله کنید. این کار به شما کمک میکند تا وقت داشته باشید تا نوشته های خود را مرور کنید.
دلایل دیگری برای سریع آغاز کردن نیز وجود دارند. شما ممکن است ایده های مفید که طی خواندن یا تصمیم گیری برای شما میتواند مطرح شود را از  دست دهید و تاثیر آنها را نبینید. آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چند بار یک کلمه جدید را شنیده اید و معنی آنرا پیدا کرده و فهمیده اید؟ ما یک ایده جدید را تنها وقتی مطرح میکنیم که یک پایگاه تحلیل داده اجازه میدهد تا تاثیر آنچه را می بینیم انجام میدهیم. چنانچه شما واقعا بسختی درمورد یک سوال فکر میکنید، مانند این است که ضمیرناخودآگاه شما با این مسئله درگیر است که شما میخواهید یک رابطه جدید بین ایده ها پیدا کنید.

تنوع منابع
یک منبع عظیم از ایده ها و اطلاعات، لیست کتاب تهیه شده است- شما میتوانید این لیست را تهیه و تاریخچه کتاب ها را در لیست کتابهای عمومی بررسی کنید و ببینید که آیا این کتابها میتوانند برای شما مفید باشند. همچنین ، استفاده از دایره المعارف، مقالات پژوهشی، مجلات، و اسناد دولتی  نیز میتوانند مفید باشد. یادداشت های شخصی شما از سخنرانی ها و یا طی خواندن متون نیز میتوانند مواد مفیدی باشند. ولی به منابع دیگری که میتوانند در رابطه با یک مباحثه و سخنرانی دوست شما یا یک مصاحبه تلوزیونی باشند نیز اشکال نگیرید و میتوانید از آنها نیز استفاده کنید.

استفاده از یک دفتر یادداشت
از هرگونه منابعی که دراختیار دارید استفاده کنید- بهتر است در یک دفتر، ایده هایی که با آنها برخورد میکنید، سوالها، یا مثال هایی را که در این راستا مشخص می شوند را یادداشت کنیدو چنانچه لازم است، میتوانید بعدا از آنها استفاده کنید. اگر شما آنها را ثبت نکرده باشید، بطور حتم خیلی از آنها را فراموش خواهید کرد. بعنوان یک پیشنهاد، برخی دانشجویان ترجیح میدهند تا از کارتهایی پنج در هشت سانتی متری استفاده کنند که میتوان به آسانی آنها را مرتب کرد و نگه داشت و وقتی میخواهید مقاله خود را بنویسید از آنها استفاده کنید. سعی کنید از این تکنیک برای نوشتن مقالات خود استفاده کنید و شیرینی استفاده از آن را ببینید. اگر بحد کافی در تحلیل عبارات موفقیت هستید، مسلما میتوانید اطلاعات خود را مرتب کرده و به آسانی از این کارت ها استفاده کنید. اما فراموش نکنید که بعدا متنی را که نوشتید مرور کنید.

منابع را ثبت کنید

شما باید همه منابعی ، که از آنها استفاده میکنید را ثبت کنید و میتوانید بطور مثال این کار را در دفترچه یادداشت خودتان انجام دهید. عنوان و نویسنده کتاب، یا نام سخن ران را یادداشت کنید. بیاد داشته باشید باید این اطلاعات را بعدا در انتهای مقاله خود ذکر کنید.

آثار ادبی دیگران را سرقت نکنید
چنانچه از یک عبارت نقلی بطور مستقیم استفاده میکنید، باید آنرا در پاورقی با ذکر منبعی که این عبارت را از آن استخراج کرده اید معرفی کنید. استفاده از کارهای دیگران به هر شکل  حتی قابل قبولی اغلب مشکلات خاص خود را بهمراه دارد. چنانچه از کلمات خودتان استفاده کنید و موضوعاتی را که خودتان فهمیده اید ، مطرح کنید به شما کمک میکند تا با این مشکلات روبرو نشوید. ولی بیاد داشته باشید، سرقت آثار ادبی نویسندگان دیگر، بدون ذکر نام نویسندگان آنها مشکل آفرین است و وقتی مقاله خودتان را مینویسید باید از آن احتراز کنید.
وقتی اغلب مواد را بصورت یادداشت در اختیار داشته باشید یعنی آماده اید تا به مرحله طرح ریزی ظاهر بیرونی مقاله خود، یا مرحله چهارم بروید.

۴٫ طرح ریزی ظاهر بیرونی مقاله
اهمیت طراحی
طراحی ظاهر بیرونی مقاله به شما ساختار مقدماتی لازم برای کار شما را میدهد. این کار به شما کمک میکند تا ایده ها و جزئیات با اهمیتی راکه برای شرح یا پرورش ایده ها لازم دارید تنظیم کنید. این کار همچنین ریسک ترک کردن برخی آگزیوم های مهم را نیز کاهش میدهد.
ممکن است شما نوشتن مقاله خود را با طراحی ظاهر بیرونی آن آسان تر انجام دهید. خواننده نیز امکان دارد آسانتر متنی را که نوشتید دنبال کند. نکته دیگری که باید بیاد داشته باشید این است که در یک امتحان چنانچه زمان کمی در اختیار داشته باشید، یک طراحی از خطوط بیرونی میتواند حداقل نیمی از نمره به پایان رساندن یک مقاله را برای شما بدنبال داشته باشد. البته شما نباید نسبت به این موضوع سخت گیر باشید که نمیتوانید از این حدود مشخص فراتر روید. ممکن است برخی ایده های جدید یا ایده های مرتبط نیز به ذهن شما برسد و شما مجبور به طراحی و جمع آوری مواد جدید مرتبط با این ایده شوید. ولی مراقب باشید که این کار در حقیقت برای تصمیم گیری شما برای بازآرایی اطلاعات جمع آوری شده و طراحی مجدد مفید است و نه برای نوشتن متن اضافی.

انتخاب مواد
نکات اصلی را انتخاب کنید و اجازه دهید تا فضای کافی برای تشریح آنها ایجاد شود و سپس آنها را شرح دهید که این بخش مسلما سخت ترین بخش نوشتن یک مقاله است. از هر مرحله با دقت به مرحله بعد بروید . مراحل دو و سه کمک میکنند تا موادی را جمع کنید که مرتبط با موضوعی هستند که شما مطابق با آن موضوع مقاله را فرموله میکنید. معمولا رد کردن موادی که زمان زیادی برای جمع کردن آنها صرف شده است ناراحت کننده است ولی این ایده خوبی نیست که از همه مواد جمع آوری شده بطور کامل استفاده شود. خیلی سخت درمورد رابطه بین نکات مورد نظر خودتان و این موضوع فکر کنید- این کار بعنوان یک طرح واقعا به شما کمک میکند. برخی افراد متوجه می شوند که استفاده از یادداشتهایشان به آنها کمک میکند تا  بخش های کاری را که انجام میدهند را درست انتخاب و مرتب کنند. از طرفی باقی افراد تنها یک جانبه به یاد داشت های خود نگاه میکنند و سپس آنها را تفکیک و مرتب میکنند. این کار بنظر میرسد هزینه بردار تر باشد (چنانکه شما را نگران میکند تا از یادداشتهای دور ریخته نیز استفاده کنید)، ولی این کار میتواند در وقت شما صرفه جویی ایجاد کند.
مزایای دسترسی داشتن به یک دستگاه تایپ هنگام نوشتن یک مقاله بسیار است: شما میتوانید مواد مرتبط را جابجا کنید، آنها را یک طرف گذاشته، یا سعی کنید تا راه های مختلفی برای مرتب کردن آنها انتخاب کنید. ولی فراموش نکنید که یک بک آپ یا کپی از نوشته ها تهیه کنید.
یک پایگاه مدیریت داده مقدماتی
ممکن است به شما قبلا گفته شده باشد که یک مقاله شامل سه بخش زیر است:
مقدمه
متن اصلی مقاله
نتیجه گیری

ولی ممکن است ارزش داشته باشد تا این موضوع را شرح دهیم که چه چیز بین این سه بخش مشترک است.
مقدمه شامل برخی توضیحات در زمینه موضوع مقاله است- ممکن است توضیح دادن در مورد موضوع مقاله لازم باشد، این بخش همچنین بیان میکند که هرجنبه از موضوع مقاله برای چه و چگونه مطرح می شود. بیاد داشته باشید که شما یک کتاب نمی نویسید، بنابراین تنها سه یا چهار آرگومان اصلی را باید انتخاب و شرح دهید. مقدمه بدین ترتیب خواننده را بطور کامل درمورد چیزی که میخواند راهنمایی میکند و مشخص میکند که چه چیزی را دنبال میکند.
در متن اصلی مقاله نیز هریک از این نکات باید رعایت شده باشد، و در این بخش مقاله متن با ارائه مثالها و توضیحات بیشتری نوشته می شود. در ادامه  در این کتابچه میتوانید درمورد اینکه چگونه میتوان از پاراگراف ها و جملات برای ارائه ایده های اصلی و دلایل و مدارک استفاده کرد، بخوانید.
بخش نتیجه گیری و جمع بندی ،ایده اصلی مورد نظر شما را مشخص میکند. این بخش ممکن است یک پاسخ ثابت و یا آزمایشی به یک سوال را نیز مطرح کند. شما ممکن است یک سوال را انتخاب و مطرح کنید که با پاسخ دادن به آن میتوان مفاهیم گسترده تری را مطرح کرد. یا به خواننده پیشنهاد کنید تا بعدا به این سوال توجه و پاسخ آنرا ملاحظه کند. در این بخش است که شما میتوانید دیدگاه و نظرات خود را – بطور مفصل و بر مبنی آرگومان هایی که قبلا درنظر گرفته اید، بیان کنید.
چنانچه مطرح کردن برخی ایده ها بطور مفصل تر و مطول تر به درک بیشتر مقاله کمک میکند، طول هر بخش را میتوان بدین منظور بصورت زیر تنظیم کرد:
مقدمه:         ۷-۸% کل متن مقاله
نتیجه گیری:    ۱۲-۱۵% کل متن مقاله
روش های دیگر طراحی
شما مسلما با تجربه کردن راه های طراحی مقاله خود میتوانید روش های مورد علاقه خود را شناسایی کنید. سایر روش های طراحی که در این بخش به آنها اشاره نشد ممکن است خارج از تصور باشند و فکر کردن به آنها سخت باشد.
آیا درمورد الگوی یادداشت برداری چیزی شنیده اید؟ الگوی یادداشت برداری روشی است که میتواند برای یاد داشت برداری در رابطه با طراحی ایده های مورد استفاده در مقاله استفاده شود و این روش توسط Tony Buzan مطرح و توسعه داده شده است. با شروع کردن از بالا و مرتب کردن جملات یا تهیه یک لیست، میتوان ایده های اصلی و شاخه های منشعب از این ایده ها را بطور مستقیم تفکیک و شناسایی کرد. Buzan نشان داد که مغز با یک الگوی خطی کار نمیکند  و راه های تجربی زیادی برای یادداشت برداری و طراحی وجود دارد که البته اغلب آنها مفید نیستند. چنانچه مغز با یک تصور کلیدی و با یک الگوی پیوسته کار کند، نسبت به ساختار یاد داشت برداری ما و رابطه میان کلمات در این روش واکنش خوبی دارد. نمودار زیر یک مثال از الگوی یادداشت برداری است که به سادگی نشان میدهد که ایده های آغازی چگونه  حول مرکز است و ارتباط بین ایده های مختلف چگونه شکل می گیرند.
خیلی از دانشجویان متوجه شده اند که این نوع کار کردن برای آنها قابل قبول تر بوده و میتواند راه خیلی سازنده ای باشد تا نظر خود را بتوانند تاجای ممکن آزاد ایده خود را حول ایده مرکزی مطرح کنند. وقتی الگو کامل می شود، همه اطلاعات بطور آماده در دسترس بوده و همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری نهایی وجود دارد و میتوان این اطلاعات را ارائه کرد. Buzan از دانشجویان میخواهد تا از این تکنیک در دانشگاه آکسفورد استفاده کنند تا بتوانند یک مقاله را در یک سوم زمان قبلی که برای نوشتن مقاله صرف میکردند، تمام کرده و بالاترین نمره را بگیرند.

شکل
چنانچه مایلید تا بیشتر در مورد ایده های Buzan بخوانید، به کتاب Use Your Head، فصل پنجم، «الگوی مغز- برای بیاد آوردن اطلاعات و خلاقیت» و فصل ششم، «الگوی مغز- روش های پیشرفته و کاربرد آنها» مراجعه کنید. برخی دانشجویان نوشتن آخرین پاراگراف را قبل از شروع نوشتن مقاله، بهترین تکنیک برای نوشتن مقاله میدانند. این روش جهت  حرکت مقاله را مشخص می کند و این اطمینان را ایجاد  میکند که یک نتیجه گیری ثابت- متناسب با الگوی مطرح کردن ایده ها توسط شما، انجام می شود.

همیشه طراحی را درنظر داشته باشید
بیاد داشته باشید که طراحی ممکن است دقایق کمی را (بعنوان مثال در یک امتحان) بخود اختصاص داده و زمان بیشتر برای یافتن اطلاعات و ایده ها و توضیح دادن آنها و ایده پردازی صرف شود. ولی بهرحال بهتر است در مرحله اول افکار خود را سازمان دهی کرده و یک طرح برای آن درنظر بگیرید. تنها با آماده کردن یک نقشه میتوانید کنترلی روی اطلاعات و ارائه موضوع مقاله بطور خلاق داشته باشید و یک نتیجه گیری منسجم و منطقی را انجام دهید.

۵٫ نوشتن مقاله
درنهایت به مرحله ای رسیدیم که اغلب افراد فکر میکنند که در این مرحله نوشتن مقاله شروع می شود. ولی این مرحله وقتی آسان خواهد بود که ابتدا پیشنهاد های مطرح شده در زیر را انجام دهید. تاجای ممکن، ابتدا یک پیش نویس تهیه کنید، تا نگران بکاربردن کلمات دقیق نباشید. از نقشه خود پیروی کنید و همه ایده هایی را که درنظر داشتید پیاده کنید. بطور ایده آل، سپس بهتر است پیش نویس خود را برای چند روزی ترک کرده، و سپس مجددا آنرا مرور کنید، بدین ترتیب بطور موثر تری آنرا میتوانید اصلاح کنید. حالا ایجاد هرچیزی که یک نقد ادبی را ایجاد کند خیلی آسان خواهد بود.

سبک
دانشجویان زیادی در مورد سبک نوشته های خودنگرانند ولی بیاد داشته باشید که کلماتی که استفاده میکنید .افکار شما را مطرح می کنند و شما طرح و فهم واقعی از موادی را که استفاده میکنید در اختیار داریدو حالا با نوشتن عبارات بصورت واضح و مرتبط با هم عدم جذابیت نوشته خود را کم میکنید. خیلی بهتر است که از زبان های ساده و قبل فهم برای نوشتن استفاده کنید، البته یک تفاوت بین نوشتن و صحبت کردن وجود دارد که بعدا شرح داده خواهد شد. این بدین معنی نیست که  ئشما باید ااز کلمات پیچیده و نا مفهوم استفاده کنید- بلکه باید از بکار بردن عبارات محاوره ای و اختصارات و جملات محاوره به فرم های دیگری که برای ایجاد ارتباط با دیگران هنگام صحبت بکار میبریم احتراز کرد. بطور کلی، از جملات کوتاه استفاده کنید، البته در یک مشاوره و متن حقوقی ممکن است از جملات بلند تری استفاده شود. ولی موضوع اصلی واضح بودن و فشرده و مختصر بودن متن برای خواننده است، و اینکه خواننده بتواند آرگومان های مورد نظر شما را تعقیب کند و از متن منحرف نشود.

صفحه آرایی
وقتی موضوع مقاله خود را معرفی کردید، باید بدانید که در هر پاراگراف چه موضوعی مطرح خواهد شد. طراحی و نقشه شما در اینجا شمارا راهنمایی میکند، ولی اکنون باید برای جزئیات بیشتری تصمیم گیری کنید:
چه نمودارهایی لازم است و درکجا باید آنها را قرار داد؟
پاراگراف ها چگونه میتوانند به بهترین شکل در یک سکانس منطقی آرایش یابند؟
آیا عناوین و سرتیترها به خواننده کمک میکنند؟

پاراگراف ها
وقتی قصد دارید تا در مقاله خود ایده هایتان را مطرح کنید، ابتدا باید توضیحات کلی در مورد هریک بدهید، همچنین باید مطمئن شوید که هر پاراگراف به یک موضوع میپردازد و باید بطور طبیعی یک رابطه با پاراگراف های بعدی خود داشته باشد.
یک پاراگراف بطور نرمال به یک موضوع یا جنبه خاص می پردازد- ممکن است اهداف اصلی را مطرح کند، یا یک ایده را بسط دهد. هر دو پاراگراف ممکن است موضوعات مختلفی را دنبال کنند ولی یک رابطه، از آرگومان های مثبت یا منفی، قبل یا بعد از هر یک از آنها وجود دارد. معمولا جمله اول هر پاراگراف جمله ایست که موضوع آن پاراگراف را مطرح میکند، این جمله تم اصلی پاراگراف را مشخص میکند.

تغییروضعیت
عبور از یک پاراگراف به پاراگراف بعدی معمولا با مشکلاتی همراه است- اما برای ایجاد پیوستگی در متن و راهنمایی کردن خواننده تان و نشان دادن اینکه چگونه در متن حرکت کرده اید باید این مشکلات را حل کرد. برخی از متداول ترین کلمات و عباراتی که میتوان با آنها بین دو پاراگراف ارتباط ایجاد کرد عبارتند از:
ولی، بهرحال، از طرف دیگر، حتی برای مقایسه و نشان دادن زمینه استفاده می شوند؛
بعنوان مثال، عبارت است از برای تشریح و توضیح دادن موضوع استفاده می شوند؛
همین طور، علاوه بر این، بعلاوه، از این گذشته برای توضیح دادن بیشتر و طولانی کردن متن استفاده می شوند؛
سپس، بعد از، سرانجام مرحله بعدی را نشان میدهند.

فهرست کتب
در پایان مقاله خود باید یک لیست هرچند ساده از انتشارات و کتابهایی که استفاده کردید را ذکر کنید. همچنین لیست افراد و سازمانهایی که با آنه رابطه برقرار کرده اید. این لیست برای خواننده مفید است، و همچنین به شما نیز کمک میکند تا چنانچه بخواهید بعدا مروری روی چگونگی بسط دادن ایده های خود داشته باشید در زمان کمتری این کار را انجام دهید.

بازبینی
همانطور که قبلا اشاره شد، یک بازبینی زمانی مفید است که نیازی به بازنویسی زیادی نداشته باشد. شما ممکن است حتی از دوست خود بخواهید تا وقتی متن را بازخوانی میکنید به آن گوش کند- این کار میتواند تا حد زیادی کمک کند تا ساختار جملات یا عبارات غیر منطقی که با آنها ایده های خود را مطرح کرده اید، دقیق تر اصلاح کنید. چنانچه دوست ندارید دوست شما زمانی را برای این کار صرف کند، سعی کنید تا از یک ضبط صوت استفاده کنید تا ضمن خواندن متن آنرا ضبط کرده و بعدا بعنوان یک شنونده سوم به آن گوش کنید و رابطه منطقی بین عبارات را درک کنید.

یک چک لیست برای بازبینی
در اینجا یک چک لیست بازبینی مفید ، برای اینکه شما بتوانید با استفاده از آن همه فرآیندهای لازم و ضروری را برای آماده کردن مقاله خود بازبینی کنید ،ارائه میکنیم.
•    آیا من به سوالات خاصی که خواسته شده بودند پاسخ دادم؟
•    آیا همه جنبه های اصلی را پوشش دادم؟
•    آیا بحد کافی عمیق این جنبه ها را پوشش دادم؟
•    آیا محتوا و مضمون متن مرتبط است؟
•    آیا محتوای متن درست و صحیح است؟
•    آیا مواد را بصورت منطقی مرتب کرده ام؟
•    آیا در مقاله با سرعت مناسبی از یک بخش به بخش دیگر، و از یک پاراگراف به پاراگراف بعد حرکت کرده ام؟
•    آیا هریک از نکاتی که به آنها پرداخته شده است با یک مثال و آرگومان توضیح بیشتری برای آن داده شده است.
•    آیا همه منابع و مراجع استفاده شده را معرفی کرده ام؟
•    آیا بطور واضح تفاوت میان ایده های خودم و ایده های دیگران را مشخص کرده ام؟
•    آیا مقاله بحد کافی بلند نوشته شده است-بر مبنی محدوده کلمات و اهداف مشخص شده؟
•    آیا متن را بسادگی و قابل فهم نوشته ام؟
•    آیا گرامر، نشانه گذاری ها و دیکته کلمات قابل قبول است؟
•    آیا مقاله بطور خوانا و مرتب نوشته شده است؟
•    آیا حالات متقاعد کننده ای را که میتوانستم شرح دهم را مطرح کرده و شرح داده ام؟

ظاهر
درنهایت اکنون وقت آن رسیده تا ظاهر یک مقاله را شرح دهیم. آیا متن واضح نوشته شده است یا این کار با استفاده از یک برنامه تایپ و کلمه پرداز انجام شده است؟ آیا صفحه آرایی زیبایی داشته است؟ این عقاید مهم بوده و بهرحال بنظر میرسد از المان های اولیه و بنیادی برای نوشتن یک مقاله باشند. رعایت هریک از این موارد میتواند یک نمره به نمره شما بیافزاید چراکه فهمیدن متنی را که نوشته اید آسان تر میکند و  مانند یک سخنرانی آنرا واضح میکند. چنانچه واقعا همه این موارد را بخوبی آرایش داده باشید، ممکن است نیازی به تهیه کپی دوم و تصحیح نباشد. درغیر اینصورت مقاله بین شما و سخنران یک گمراهی ایجاد میکند.
بخش آخر ممکن است مورد مسامحه قرار گیرد و به آن توجه نشود- و هنوز این بخش میتواند بحد حیاتی برای مقاله شما مهم باشد.

۶٫ میزان یادگیری با مطالعه مقاله
شما اکنون نکات بسیار زیادی در مورد نحوه نگارش مقاله و چیزهایی در مورد تحقیق و پژوهش یاد گرفته اید. در نگارش مقاله، شما این آموخته ها را بطور یکجا استفاده میکنید. وی ممکن است بعنوان مثال به شما نظرات بسیار گوناگونی را پیشنهاد کند. همه این نظرات وقتی شما آرگومان های تازه ای را درنظر میگیرد میتوانند کاملا ملاحظه شوند.
البته ممکن است اصلاح این آرگومان ها یا اشتباهات موجود در آنها به آسانی انجام شود. ممکن است تفاسیر مختلفی درمورد نوشته های شما و سبک نگارش شما مطرح شود که بیان کنند که چگونه میتوانید خودتان و نظریاتتان را واضح تر شرح دهید- یا درمورد جزئیات مطرح شده و ساختار مقاله شما نظرات مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. همه این نظرات را به دقت بررسی کنید.
پیشنهادهای کلی را که دریافت میکنید ، ارزیابی و در مقاله خود اعمال کنید.و این امکان وجود دارد که اعمال این نظرات نمره مقاله شما را افزایش  دهد. استاد شما توجه خاصی به این پیشنهادها و اینکه تا چه حد میتوانند برای شما مفید باشند دارد. همه این قابلیت ها به شما می آموزند که چگونه یک مقاله را بصورت یک سرمایه گذاری بنویسید.
این جزئیات که توسط استاد شما مطرح می شوند میتوانند در مقاله نویسی شما رعایت شوند- که دلیل خوبی برای ایجاد یک فضای بزرگ برای صفحه آرایی، تنظیم کردن حاشیه صفحه ها، فاصله میان خطوط یا استفاده از صفحات تک رو برای نگارش مقاله میباشند.
ممکن است شما این قابلیت را داشته باشید که وقت بیشتری برای توضیح دادن آنچه  که میتوانید برای خودتان شفاف سازی کنید اختصاص داده و معنی اغلب عباراتی را که درمتن آنها را بکار برده اید را مجددا بسنجید.
آخرین ابتکاری که برای شما دردسترس است و بطور کلی بلا استفاده مانده است، دانش آموزان زیر دست شما هسستند. چرا مقاله را تبدیل به پول نکنید و نحوه نگارش مقاله را به دیگران یاد ندهید؟ دانش آموزانی که سعی کرده اند ارزش واقعی این کار را بدانند موارد خوبی هستند. اغلب ما این احساس را داریم که بعد از ارزیابی یک دادو ستد و انرژی که باید روی آن صرف کرد اهممیت موضوع را کمتر میبینیم- تنها به این خاطر است که هیچ واکنش یا حمایتی از کاری که میخواهیم انجام دهیم نمیبینیم. یادگیری در سطوح تحصیلی بالاتر بصورت استفاده از همه منابعی مطرح می شود که در اطرافمان وجود دارند.
اکنون برای شما باید واضح باشد که نوشتن مقالات طی چهار تا شش مرحله انجام می شود که این مراحل نوشتن یک مقاله کامل را پوشش میدهند. مقاله باید در ورق A4 نوشته شود. مهمترین بخش برای شما یادگرفتن و استفاده از نکات بسیار مفیدی است که یاد گرفتید. از مقاله تان لذت ببرید….

سایر خطوط راهنمای موجود در Blackwell’s Bookshop

یادداشت برداری از سخن رانی ها
دفتر یادداشت شما و قلمتان آماده است، ولی آیا میتوانید جریان کلماتی را که می شنوید به فرمی که بعدا بتوانید از آنها استفاده کنید ترجمه کنید؟ تقریبا هر چند وقت یک بار به سخن رانی ها گوش میدهید و از آنها یادداشت بر میدارید تا بدانید عباراتی که با آنها نمیتوانید رابطه برقرار کنید و یا بعدا عبارات مهم دیگر را بیاد آورید چقدر میباشند؟ این کتاب جیبی راهنمایی های واضحی برای ایجاد این قابلیت که بتوانید از سخنرانی ها بطور موثری یادداشت برداری کنید و بعدا به آسانی آنها را بیاد آورید در اختیار شما قرار میدهد.

خواندن برای یاد گرفتن
آیا شما یک متن را بطور موثر و کارا مطالعه میکنید؟ برای اغلب دانشجویان خواندن و مطالعه کردن یک فرایند اتوماتیک است که شما ممکن است آنرا بصورت یک مهارت تشخیص ندهید. و یا بصورت مهارتی که میتوانید آنرا بهبود بخشید. آیا شما کتابهایتان را به بهترین شکل ممکن میخوانید؟ این راهنمایی نشان میدهد که چگونه میتوانید قابلیت مطالعه دروستان را بهبود بخشیده و به شما نشان میدهد که چگونه با روش های مطالعه سازگار شوید. آنرا بخوانید و از آنچه می آموزید متعجب می شوید…

منبع:  انسان شناسی و فرهنگ