حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهای کنفرانس:


الف- نوآوری و تحقیق در علوم انسانی

۱٫ نوآوری و تحقیق در حوزه الهیات و معارف اسلامی 

۲٫ نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی

۳٫ نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش 

۴٫ نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی

۵٫ نوآوری و تحقیق در حوزه مطالعات اجتماعی 

۶٫ نوآوری و تحقیق در حوزه علوم اقتصادی 

۷٫ نوآوری و تحقیق در حوزه علوم تربیتی

۸٫ نوآوری و تحقیق در حوزه روانشناسی 

۹٫ نوآوری و تحقیق در حوزه مدیریت

۱۰٫ نوآوری و تحقیق در حوزه تاریخ

۱۱٫ مباحث مرتبط با علوم انسانی 


ب- نوآوری و تحقیق مطالعات فرهنگی و اجتماعی

۱٫ توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها

۲٫ راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی

۳٫ جامعه شناسی مسائل فرهنگی ایران

۴٫ مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه

۵٫ سازگاری اجتماعی و فرهنگی

۶٫ اخلاق و فرهنگ در پژوهش 

۷٫ فرهنگ ازدواج و خانواده

۸٫ مطالعات زنان و خانواده

۹٫ زیست اخلاق اسلامی

۱۰٫ کتاب و فرهنگ توسعه

۱۱٫دیگر مباحث مرتبط

 

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-ADCONF03.html