شاه‌بانو به افتخار میلاد حضرت زهرا منتشر شد

به مناسب میلاد دختر پیامبر(ص) حضرت زهرای مرضیه(س) قطعه موسیقی شاه بانو با صدای استاد محمدرضا اسحاقی و شعر و دکلمه زهره زمانی منتشر شد.

تنظیم این قطعه را محمد کرمی به عهده داشته و در آن از سازهای چون شمشال با نوازندگی میلاد شمس‌الدینی و ساز‌کوزه با نوازندگی امین دارابی دوتار با نوازندگی استاد محمد رضا اسحاقی استفاده شده است.

بخش‌هایی از این قطعه از جمله سازها و صدای خواننده در شهرهای بهشهر و مهاباد ضبط شده و در نهایت ضبط پروژه در تهران به پایان رسیده است.

این قطعه موسیقی تلفیقی است از صداها و گویش‌ها و ساز‌های موسیقی نواحی با شعر امروز در آن بهره گرفته شده است.


Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/details/400329