۱۳۹۶/۱۲/۲۰

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله محمد یزدی

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله محمد یزدی

Source Article from http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39181