سخنگوی کلسیای نوتردام در پاریس فرانسه اعلام کرد این آتش سوزی راس ساعت ۱۸ و پنجاه دقیقه به وقت محلی آغاز شد و هنوز نمی توان به طور دقیق وخامت و گستردگی آن را تخمین زد.

خبرگزاری فرانسه  هم به نقل از سازمان آتش نشانی پاریس اعلام کرده است که این حادثه مجرمانه نیست و به نظر می‌آید با عملیات بازسازی بخشی از ساختمان کلیسا مرتبط باشد.

آن هیدالگو، شهردار پاریس هم در نخستین واکنش به این حادثه از عبارت «آتش سوزی وحشتناک» استفاده کرد و از وارد آمدن خسارات چشمگیر به یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی فرانسه ابراز تاسف کرد.

Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/news/437410/فیلم-آتش-سوزی-مهیب-در-کلیسای-نوتردام