حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران – دانشگاه تهران

محورهای اصلی همایش:


  • مدیریت
  • علوم انسانی 
  • مهندسی

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-ICOCS03.html