حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی
برگزار کننده: مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

 مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره درنظر دارد کنفرانس بین­ المللی “هنر و علوم انسانی با رویکرد ایرانی-اسلامی و توسعه پایدار” را با اهداف زیر برگزار نماید :


نشر مطالعات هنر و علوم انسانی با رویکرد ایرانی-اسلامی در منطقه با توجه به نقش مهم و حساس ایران در هر دو حوزه دینی و هنری منطقه.

ترویج جنبه­ های اسلامی مطالعات هنری و علوم انسانی. به عبارت دیگر ترویج مفاهیمی مانند اقتصاد، روانشناسی، هنر، مدیریت و… به سبک ایرانی-اسلامی.

عمل به اساس ­نامه مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره، به این صورت که موضوعات اساسی مطرح شده بعنوان محورهای کنفرانس مذکور، در تطبیق با اهداف علمی و اجرایی این مرکز تعریف شده اند.

بازتعریف تئوری ­های هنر و علوم انسانی با استفاده از مبانی و جهان ­بینی اسلامی.

مطالعه و بررسی مقتضیات فرهنگی جامعه اعم از هنجارها، ناهنجاری­ ها، رفتارها و نیازها در تطابق با آموزه های علوم انسانی و هنر.

در این راستا موسسه مطالعات هنراسلامی و مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره از کلیه فرهیختگان گرامی، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان کلیه رشته های هنر و علوم انسانی جهت شرکت در کنفرانس و ارسال مقالات ارزشمندشان دعوت به عمل می ­آورد.


 


محورهای همایش:


۱٫     هنر و تمدن اسلامی


۱-۱٫ بررسی هنر دوره پیش از اسلام ازجهت اثرگذاری آن بر هنر دوره­ی اسلامی.


۲-۱٫ بررسی انواع سبک­ها و مکاتب هنری پس از اسلام در ایران و ممالک اسلامی.


۳-۱٫ بررسی هنر ممالک اسلامی با هنر شرق و غرب و میزان اثرگذاری و اثرپذیری آن­ها از هم.


۴-۱٫ بررسی سیر تاریخی تغییرات و تکامل هنراسلامی از آغاز تا دوره معاصر.


 


۲٫     هنراسلامی و علوم قرآنی


۱-۲٫ بررسی تأثیر قرآن در ویژگی­های بنیادین هنر اسلامی.


۲-۲٫ بررسی تأثیر آموزه های قرآن در نقوش تزیینی و کاربردی هنراسلامی.


۳-۲٫ نقش روایت­های اسلامی و قرآنی در گونه­های مختلف هنراسلامی.


۴-۲٫ تأثیر بنیادهای معرفت­شناختی اسلامی در سازوکارهای اصیل هنراسلامی.


۵-۲٫ بررسی انواع هنرهای متاثر از قرآن شامل خوشنویسی، تذهیب، نگارگری و …


 


۳٫     هنراسلامی و فلسفه


۱-۳٫ دیدگاه­های فیلسوفان مسلمان درباره ماهیت هنر اسلامی


۲-۳٫ دیدگاه­های فلاسفه غربی درباره ماهیت هنر اسلامی


۳-۳٫ تبیین مبانی حکمی و فلسفی هنر اسلامی


۴-۳٫ بررسی فلسفه هنراسلامی بعنوان بخشی از فلسفه اسلامی


۵-۳٫ تبیین مؤلفه­های فلسفی در شکل­گیری محتوای گونه­های خاص هنراسلامی


 


۴٫     هنراسلامی و معماری


۱-۴٫ بررسی شباهت­ها و تفاوت­های معماری قبل و پس از اسلام


۲-۴٫ بررسی تاثیرات اسلام و هنراسلامی در سیر پیشرفت معماری


۳-۴٫ بررسی تاثیرات متقابل هنر و معماری اسلامی


۴-۴٫ بررسی اثرگذاری و تاثیرپذیری معماری اسلامی نسبت به معماری در سایر ادیان و تمدن­ها


۵-۴٫ تبیین مفاهیم فلسفه و هنراسلامی در اصول و تزیینات معماری اسلامی.


 


۵٫     هنراسلامی و ادبیات


۱-۵٫ تبیین نحوه عملکرد عناصر هنراسلامی در حوزه ادبیات.


۲-۵٫ چگونگی استفاده از ادبیات در انواع گونه­های هنر در دوره اسلامی.


۳-۵٫ بررسی اثرپذیر هنر و ادبیات دوره اسلامی از آموزه­های قرآنی و فلسفه اسلامی.


۴-۵٫ بررسی نگاره­ها و آرایه­های تزیینی انواع نسخ ادبی و دیوان اشعار در مکاتب مختلف هنراسلامی.


 


۶٫     هنراسلامی و علوم انسانی


۱-۶٫ جامعه‌ شناسی هنر


۲-۶٫ روان‌ شناسی هنر


۳-۶٫ اقتصاد هنر


۴-۶٫ تاریخ هنر


۵-۶٫ جغرافیای سیاسی هنر


۶-۶٫ هنراسلامی و علوم ارتباطات


۷-۶٫ هنراسلامی و تاریخ


۸-۶٫ هنراسلامی و آموزش و پرورش


۹-۶٫ هنراسلامی و قرآن و حدیث


۱۰-۶٫ هنراسلامی و عرفان اسلامی


۱۱-۶٫ هنراسلامی و علوم تربیتی


۱۲-۶٫ هنراسلامی و مدیریت


۱۳-۶٫ هنراسلامی و مردم­شناسی


۱۴-۶٫ هنراسلامی و اسطوره­شناسی


۱۵-۶٫ هنراسلامی و روابط بین الملل


۱۶-۶٫ و سایر محورهای مرتبط با موضوعات علوم انسانی


 


۷٫     هنراسلامی و توسعه پایدار


۱-۷٫ توسعه پایدار شهری و معماری


۲-۷٫ توسعه پایدار در صنعت گردشگری


۳-۷٫ توسعه پایدار در اقتصاد و بازاریابی هنر


۴-۷٫ توسعه پایدار در حیطه مدیریت هنری


۵-۷٫ توسعه پایدار در زمینه صنایع دستی

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-ICHA01.html