محمدص از آن شماست…

پیروزی در این نبرد چند نقطه درخشان از سیره پیامبر(ص) پیش روی ما قرار می‌دهد؛ نخست اینکه فرمانده سپاه دشمن شیوه‌ای جدید را در جنگ به‌کار گرفته بود و به همراه مردان جنگی تمام زنان و کودکان را نیز به میدان نبرد آورده بود. پیامبر(ص) بلافاصله پس از پیروزی فرمان آزادی تمام آنان را صادر کردند. اما نقطه تأثیرگذار ماجرای جنگ حنین وقتی اتفاق می‌افتد که پیامبر اکرم(ص) پس از پیروزی در این جنگ، بیشتر غنایم به‌دست آمده را بین تازه مسلمانان قریش- که تا دیروز رودر روی پیامبر(ص) تیغ کشیده بودند- تقسیم می‌کنند و در واقع سهم اندکی را برای انصار که یاران قدیمی پیامبر(ص) بودند، باقی می‌گذارند.

رسول اکرم(ص) با این کار می‌خواستند، دل نو مسلمانان را نسبت به اسلام نرم کنند. طبیعی بود که چنین رفتاری بعضی از انصار را دل آزرده کند؛ چنان که یکی از آنان نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: « انصار از این شیوه تقسیم غنایم راضی نیستند». پیامبر(ص) بعد از شنیدن این گلایه، دستور دادند مردم در سقیفه جمع شوند. سپس در میان آنان حاضر شده و فرمودند: «‌ای انصار! مگر نه این بود که شما گمراه بودید و خدا شما را به وسیله من هدایت کرد؟

مگر نه اینکه مستمند بودید و بی‌نیازتان کرد؟ مگر نه اینکه با هم دشمن بودید و خداوند شما را به یکدیگر مهربان کرد؟» جمعیت، سخنان پیامبر(ص) را تأیید کردند. حضرت در این چند جمله، به حق خود که بر گردن انصار داشتند، اشاره کردند. آنگاه پیامبر(ص) خطاب به آنان فرمودند: «پس چرا جواب مرا نمی‌دهید؟» مردم گفتند:

چه بگوییم؟ پیامبر گذشته خود و رفتار نیک انصار را به آنان یادآور شدند؛ به‌عبارتی به حق انصار بر گردن خود اشاره کردند و فرمودند: «به خدا سوگند اگر بگویید راست گفته‌اید و من هم شما را تصدیق خواهم کرد؛ در جواب من بگویید: ‌ای پیامبر نزد ما آمدی؛ درحالی‌که دیگران تو را دروغگو می‌دانستند و ما تو را راستگو دانستیم. تو را از خود رانده بودند؛ اما ما به تو پناه دادیم! تو فقیر بودی؛ ولی ما تو را یکی از خودمان دانستیم!» آنگاه در این لحظه پیامبر(ص) کلیدی‌ترین جمله را درباره تقسیم غنایم به زبان می‌آورند؛ چنان‌که اغلب انصار به گریه می‌افتند. ایشان می‌فرمایند:

«‌ای انصار! آیا راضی نیستید که دیگران گوسفند و شتر با خود ببرند؛ اما شما پیامبر خدا را در بین خود داشته باشید؟!» پیامبر(ص) در پایان سخنانش در حق انصار دعا می‌کنند: «خدایا انصار را بیامرز! فرزندان انصار را بیامرز! فرزندان فرزندان انصار را بیامرز…»


Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/details/391529