معرفی کتاب: ایرانی بودن و ایرانی بهتری شدن

این کتاب به این سوال‌ها زیر پاسخ می‌دهد:

ایرانی کیست؟ چه شخصیّت و هویّتی دارد؟ فرد ایرانی چه تفاوتی با مردم دیگر سرزمین‌ها دارد؟ خصوصیات اخلاقی و رفتاری خوب یا بد ایرانیان چیست؟ فرهنگ ایرانی چه ویژگی‌هایی دارد و چه باید کرد تا در دنیای امروز باقی بماند و پیشرفت کند؟

در مقدمۀ کتاب این چنین آماده است:

در این گیتی پهناور و در این روزگار پُرهیاهو براستی ما مردمی که در سرزمینی به نام ایران زندگی می‌کنیم، کیستیم؟ چه ویژگیهایی داریم که ما را از میلیونها انسان دیگری که بر پهنای زمین می‌زیَند، متمایز می‌کند؟ اکنون بیشتر مردم ایران جوانانی‌اند که از پانزده تا سی‌وپنج سال بیشتر سن ندارند. اداره ایران به دست این جوانان خواهد بود. اما جوان ایرانی کیست؟ جوان ایرانی چه شخصیت و هویّتی دارد که مثلاً جوان مصری یا سوری یا هندی ندارد؟ این پرسشی است که هر جوانی که اهل اندیشه باشد می‌تواند از خود بپرسد که من کیستم و فرق من با دیگر جوانان سرزمینهای دیگر در چیست؟

از دیگر سوی در یک سده اخیر، کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا که در علم و صنعت پیشرفته‌اند، با دستاوردهای تازه خود در علم و صنعت بویژه با وسایط جدید ارتباطات، زبان و فرهنگ خود را در سراسر گیتی گسترش می‌دهند. جوان ایرانی اگر هویّت خود را نشناسد چگونه می‌تواند در برابر این سیل فرهنگ خود را مستقل نگاه دارد؟ چگونه سرزمین نیاکان خود را حفظ خواهد کرد و با چه انگیزه‌ای خواهد کوشید تا عمر خود را در جهت پیشرفت و ترقّی ایران صرف کند؟

خوشبختانه باز در همین یکصد سال اخیر برخی از ادیبان و فرهیختگان ایرانی که صاحب قلم بوده و فارسی را درست و رسا و زیبا می‌نوشته‌اند و با فرهنگ غرب هم خوب آشنایی داشته‌اند، درباره اینکه هویّت ایرانی چیست، ما مردم ایران چه خصوصیات اخلاقی و رفتاری داریم که بعضاً پسندیده نیست و باید اصلاح شود، و راه سعادت ایران و ایرانی چیست، مقاله‌هایی خواندنی نوشته‌اند که امروزه برای جوانان ایران بسیار آموزنده است. خواندن این مقاله‌ها و سپس اندیشیدن درباره آنها جوان ایرانی را یاری می‌رساند تا بداند هویّت ایرانی و شاخصه‌های ایرانی‌ بودن چیست و فرهنگ ایران چه ویژگیهایی دارد و چه کار باید کرد تا فرهنگ ما پیشرفت کند و کشوری مترقّی و مردمی سعادتمند داشته باشیم.

برای این خدمت فرهنگی و به منظور آنکه صداهای نسلهای پیشین به گوش نسل امروزی برسد و هم اینکه خوانندگان دریابند چگونه زبان فارسی را می‌توان درباره مفاهیم جدّی هم درست و زیبا به کار بُرد و نمونه‌هایی از فارسی فصیح عرضه گردد، این مجموعه گردآوری شده است.»

کتاب ایرانی بودن و ایرانی بهتری شدن در ۲۹۲ برگ و در قطع رقعی به قیمت بیست و پنج هزار تومان در بهمن ۱۳۹۶ از سوی مؤسسه فرهنگی – هنری جهان کتاب منتشر و روانه بازار کتاب شده است.


Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/details/397216