حوزه های تحت پوشش: آموزش
برگزار کننده: اداره آموزش و پرورش منطقه بزینه رود
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: بزینه رود

دبیر علمی همایش دوزبانگی و آموزش در گفت و گو با واحد روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود ضمن اشاره به محورهای همایش دو زبانگی و آموزش گفت: دبیرخانه همایش آماده دریافت مقالات مرتبط با دو زبانگی حول محور آموزش و دوبازنگی است.


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود، نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود برگزار خواهد شد.


ناصر عباسی، دبیر علمی همایش دوزبانگی و آموزش در گفت و گو با واحد روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود ضمن اشاره به محورهای همایش دو زبانگی و آموزش گفت: دبیرخانه همایش آماده دریافت مقالات مرتبط با دو زبانگی و آموزش است.


وی افزود: فرایند دریافت مقالات دو مرحله ای است که در مرحله اول چکیده مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش مورد داوری قرار می گیرد که پس از پذیرش چکیده، لازم است پژوهشگران، مقاله کامل را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند تا مورد ارزیابی نهایی داوران همایش قرار گیرد.

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-BILINGUAISM01.html