نشست آینده پژوهی علوم انسانی در ایران برگزار می‌شوددین و اندیشه > اندیشه – همشهری آنلاین :
نشست آینده پژوهی علوم انسانی در ایران با سخنرانی مقصود فراستخواه شنبه پنجم آبان ماه برگزار می‌شود.
به همت دبیرخانه طرح اعتلای علوم انسانی و در ادامه سلسله نشست‌های بازخوانی تحلیلی چهار دهه علوم انسانی در ایران نشست آینده پژوهی علوم انسانی در ایران با سخنرانی مقصود فراستخواه، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر علمی میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می‌شود.

دبیر علمی این نشست مالک شجاعی جشوقانی است.نشست نامبرده روز شنبه پنجم آبان ماه ساعت ۱۵ در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.


Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/details/419663