حوزه های تحت پوشش: آموزش ، ادبیات
برگزار کننده: دانشگاه امیرالمومنین(ع)
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: اهواز

محورهای کنفرانس:


الف) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی (مسائل جاری مرتبط با آموزش و یادگیری انگلیسی)


ب) ادبیات انگلیسی (مسائل جاری ادبیاتی مرتبط با انگلیسی)


پ) ترجمه (مسائل جاری ترجمه مرتبط با انگلیسی)


ت) زبان شناسی (مسائل جاری زبان شناسی نظری و کاربردی)

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-ELTL05.html