حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی
برگزار کننده: مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: اهواز

محورهای کنفرانس:


زبان ها و گویش ها (مسائل جاری زبانی مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و دیگر زبان ها و گویش ها)


آواشناسی


واج شناسی


صرف و نحو


تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی


معنی شناسی


گونه شناسی زبانی


زبان شناسی تاریخی


زبانشناسی تطبیقی


روان شناسی زبان


جامعه شناسی زبان


عصب شناسی زبان


زبان شناسی رایانه ای


زبانشناسی پیکره ای


جامعه شناسی زبان


زبانشناسی مقابله ای


سبک شناسی


آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی زبان ها و گویش ها


دوزبانگی


شبکه های اجتماعی


ادبیات (مسائل جاری ادبیاتی مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و دیگر زبان ها و گویش ها)


ادبیات معاصر


ادبیات تطبیقی


شعر و نثر (داستانی و غیر داستانی)


ترجمه (مسائل جاری ترجمه مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و دیگر زبان ها و گویش ها)


زبان شناسی (مسائل جاری زبان شناسی نظری و کاربردی)


آواشناسی


واج شناسی


صرف و نحو


تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی


معنی شناسی


روان شناسی زبان


جامعه شناسی زبان


عصب شناسی زبان


زبان شناسی رایانه ای


زبانشناسی پیکره ای


زبان شناسی تاریخی


جامعه شناسی زبان


زبانشناسی مقابله ای


زبانشناسی تطبیقی


سبک شناسی


آموزش، ارزیابی برنامه، برنامه ریزی


گونه شناسی زبانی


دوزبانگی


زبان شناسی دینی(مسائل جاری زبان شناسی قرآن، نهج البلاغه و …)

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-LLLD04.html