کنگره بین‌المللی اخلاق در علوم و فناوری به کار خود پایان داد

در این کنگره چهار روزه ۱۸۸ تن از پژوهشگران، اندیشمندان و دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی به موضوع ” اخلاق برای علوم و فناوری” در پنج حوزه “مبانی و مبادی اخلاق در علوم و فناوری”، “مدیریت علوم و فناوری” ، “توسعه علوم و فناروی های نوین”، اخلاق حرفه‌ای در علوم و فناوری” و “اخلاق در علوم و فناوری و سیاست عمومی”، پرداختند و با ارائه ۲۷ سخنرانی، ۷۸ مقاله، ۳۱۲ پوستر و ۱۶ میز گرد، زمینه‌ها، ، راهبردها و آثار اخلاقی را در ساحت‌های میان رشته‌ای و مستقل به صورت نظری و عملی مطرح کردند.

گفتنی است، نخستین کنگره «اخلاق در علوم و فناوری» به همت انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و به ریاست دکتر مصطفی معین برگزار شد.


Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/details/391723