نام این خیابان در گذشته به گفته ساکنان قدیمی آذرفر بوده است. آذرفر یکی از ساکنان خیّر محله بوده که در محل بیمارستان فعلی یتیم‌خانه‌ای ساخته بوده و به همین دلیل اهالی تا پیش از پیروی انقلاب اسلامی نام بیمارستان شریعت رضوی و خیابان شهید عبداللهی را به نام آذرفر می‌شناختند و نام او هنوز در میان اهالی زنده است.

Source Article from https://www.hamshahrionline.ir/news/451275/یاد-خیر-مهرآباد-بخیر