آرشیو برای ‘علوم رفتاري و اجتماعي’

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی) ، حقوقبرگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقزسایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا شهر برگزاری: سقز محورهای کنفرانس: – مدیریت و اقتصاد – مدیریت و حقوق – مدیریت فناوری اطلاعات Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-ASMCONF01.html

حوزه های تحت پوشش: حقوقبرگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گسترسایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا شهر برگزاری: مازندران -بابل محورهای همایش: محورهای حقوق سایر موضوات مرتبط با حقوق تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت حق داشتن وکیل در تظام حقوقی ایران جایگاه نهاد وکالت در جامعه مدنی استقلال وکلا از منظر استانداردهای حقوق بشر و قوانین داخلی ایران حاکمیت قانون و وکالت دادگستری […]

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنیبرگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادینسایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا شهر برگزاری: تهران چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران”  با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه ، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این همایش با مشارکت متولیان […]

حوزه های تحت پوشش: حقوقبرگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گسترسایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا شهر برگزاری: مازندران -بابل محورهای همایش: محورهای حقوق سایر موضوات مرتبط با حقوق تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت حق داشتن وکیل در تظام حقوقی ایران جایگاه نهاد وکالت در جامعه مدنی استقلال وکلا از منظر استانداردهای حقوق بشر و قوانین داخلی ایران حاکمیت قانون و وکالت دادگستری […]

محور های کنفرانس: الف- چالشهای نظام متمرکز و نیمه متمرکز در ایران ۱- نظارت دولت بر موسسه های انتفاعی و غیر دولتی ۲- کارکرد موسسه های عمومی و موانع توسعه و چالشها ۳- تطبیق موسسه های عمومی کشور با یکی از کشورهای اروپایی ۴- شوراهای محلی و جایگاه آن در توسعه مدنی ۵- بررسی تطبیقی نظارت بر شوراهای محلی ۶- ابهامات قانونی در نظارت و عملکرد نهادهای غیرمتمرکز ۷- نظام […]