آرشیو برای ‘علوم رفتاري و اجتماعي’

محورهای کنفرانس: -Philosophy of Language -Reflective Teaching Practice -Prospective Teachers’ Competencies (Farhangian University Mission) -Assessment issues -ELT Curriculum Evaluation -Student Factors -Critical Teacher Development -Technology Integrated ELT -Supervision and Quality Assurance -Quality Improvement vis a vis ELT Teachers’ Ranking -ELT Practicum Source Article from http://www.civilica.com/Calendar-ELTMAZAN01.html

محورهای کنگره: مخاطرات ژئومورفیک و زمین ساختی لرزه زمین ساخت   زلزله شناسی و لرزه نگاری زلزله شناسی مهندسی و جنبش شدید زمین پیش بینی و هشدارهای پیش از وقوع آتشفشان رانش زمین زمین لغزش  حرکات توده ای سونامی مخاطرات ژئومورفولوژی و  مدیریت محیطی مخاطرات و مدیریت نواحی ساحلی  مخاطرات پالئو ژئومورفولوژی   ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی  خاطرات ژئومورفیک  نواحی کارستی  فرسایش آبی و بادی و مدل […]

رشد و شکوفایی ملت‌ها در بستر پیشرفت علوم و توسعه امکانات آموزشی و فرهنگی آن جامعه است. یادگیری از مهمترین بخشهای زندگی هر فرد است که حتی زمانی که به آن فکر نمی‌کنیم هم اتفاق می‌افتد. با تاملی در فضاهای آموزشی کشور به خوبی می‌توان متوجه ناخوانایی این فضاها از طرف مخاطب اصلی آنها شد. شاید اولین و مهمترین عنصری که در خوانایی فضای آموزشی مطرح است مطابقت آن فضا […]

محورهای همایش: محورهای اصلی همایش -ترجمه و ارزشیابی     -ترجمه و تکنو لوژی     -ترجمه و آموزش     -ترجمه و ادبیات     -ترجمه و زبانشناسی     -ترجمه و فلسفه     -ترجمه و اقتصاد     -ترجمه و حقوق     -ترجمه و دین     -ترجمه و تاریخ     -سایر حوزه های بینارشته ای مرتبط با ترجمه     محورهای فرعی همایش:   -ترجمه و ادبیات ملی /ملل، ترجمه و ادبیات تطبیقی، […]

اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز با همکاری موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه […]