آرشیو برای ‘هنر و علوم انساني’

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی برگزار کننده: دانشگاه کردستان سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا شهر برگزاری: ُسنندج محور اول: امام شافعی و مذهب او در گذر زمان ۱- شخصیت و تأثیر علمی امام شافعی ۲- امام شافعی از نگاه مستشرقان ۳- انتشار مذهب و پراکندگی جغرافیایی ۴- سیر تطور و دوره های تاریخی مذهب محور دوم: مدارس، مراکز و نظام علمی شافعیان […]

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی برگزار کننده: دانشگاه باهارات هند- موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا شهر برگزاری: هندوستان- دانشگاه باهارات هند محورهای سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها  محورهای کنفرانس شامل موضوعات هنر، معماری و کاربردهای آن در علوم دیگر می­ باشد، برخی از محورهای تخصصی و رویکرد اولین دوره کنفرانس که در الویت هستند به […]

حوزه های تحت پوشش: ادبیات برگزار کننده: دانشگاه بیرجند سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا شهر برگزاری: بیرجند محورهای اصلی همایش: فلسفه اسلامی کلام منطق تفسیر محورهای فرعی همایش: آراء فلسفی علامه طباطبایی- فلسفه اسلامی ابداعات فلسفی و عرفانی علامه طباطبائی- فلسفه اسلامی بررسی تطبیقی دیدگاه فلسفی علامه طباطبایی با دیگر فیلسوفان- فلسفه اسلامی […]

حوزه های تحت پوشش: باستان شناسی برگزار کننده: دانشگاه بیرجند سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا شهر برگزاری: بیرجند محورهای همایش:   پیش از تاریخی پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایران پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره) انسان شناسی و پژوهش های پیش از تاریخ ایران […]

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا شهر برگزاری: تهران محورهای کنفرانس: الف- نوآوری و تحقیق در علوم انسانی ۱٫ نوآوری و تحقیق در حوزه الهیات و معارف اسلامی  ۲٫ نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی ۳٫ نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش  ۴٫ نوآوری و […]