فرهنگ امروز/ مصطفی انصافی: در دوران مدرن همواره شنیده‌ایم که می‌گویند «مشاهده» منشأ و ابزار عمدۀ دانش است. دانش فرایندی توصیف می‌شود که با مشاهده آغاز و به جمع‌آوری مشاهدات، طبقه‌بندی و در انتها نتیجه‌گیری و استخراج قوانین و قواعد کلی و پایدار منتهی می‌شود؛ از این منظر، همواره تأکید شده که دانشی که از طریق فرایندهای علمی به دست می‌آید، دانشی اثبات‌شده و متقن است، […]

ادامه مطلب

فرهنگ امروز/ مصطفی انصافی: در دوران مدرن همواره شنیده‌ایم که می‌گویند «مشاهده» منشأ و ابزار عمدۀ دانش است. دانش فرایندی توصیف می‌شود که با مشاهده آغاز و به جمع‌آوری مشاهدات، طبقه‌بندی و در انتها نتیجه‌گیری و استخراج قوانین و قواعد کلی و پایدار منتهی می‌شود؛ از این منظر، همواره تأکید شده که دانشی که از طریق فرایندهای علمی به دست می‌آید، دانشی اثبات‌شده و متقن است، […]

ادامه مطلب

حقوق همشهری‌آنلاین متعلق به موسسه همشهری است Copyright © ۲۰۱۸ HamshahriOnline, All rights reserved طراحی و تولید: نستوه Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/news/424929/کیمیا-علیزاده-قهرمانی-جهان-۲۰۱۹-را-هم-از-دست-داد

ادامه مطلب

حقوق همشهری‌آنلاین متعلق به موسسه همشهری است Copyright © ۲۰۱۸ HamshahriOnline, All rights reserved طراحی و تولید: نستوه Source Article from http://www.hamshahrionline.ir/news/424929/کیمیا-علیزاده-قهرمانی-جهان-۲۰۱۹-را-هم-از-دست-داد

ادامه مطلب

به گزارش تسنیم، بعد از شتاب ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و افزایش مراجعه مردم به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی، بانک مرکزی از بانک‌ها خواست نسبت به خرید ارزهای مردمی فعال شوند. برهمین اساس شعب ارزی بانک‌ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام می‌کنند. دستور بانک مرکزی به بانک‌ها بعد از آن صادر شد که […]

ادامه مطلب